KalbyNet
kalbynet

Redesign och uppgradering av hemsida

22 januari 2015

Grozz AB

Grozz är ett grossistföretag i säkerhetsbranschen. Kalbynets uppdrag var att uppgradera uppdateringssystemet (Joomla CMS) och implementera ett nytt utseende på hemsidan. Hemsidan byggdes i samband med detta om till responsive design. Personal från Grozz sköter själva innehållshanteringen.

KalbyNet AB

Södra Portgatan 28, Osby
Box 62, 283 21 Osby
0479-42120
info@kalbynet.se

Följ oss