KalbyNet
kalbynet

Renhållningsbolag i Joomla

22 januari 2018

Nårab

Norra Åsbo Renhållningsaktiebolag, Nårab, är ett kommunalt bolag med uppgift att svara för avfallshanteringen inom ägarkommunerna Klippan, Perstorp och Örkelljunga. Nårabs kontor finns på Hyllstofta avfallsanläggning. Därifrån sköts kundservice och det administrativa arbetet. Nårab driver avfallsanläggningen i Hyllstofta samt de sju återvinningscentralerna med egen personal.

I samarbete med MediaVision har vi byggt hemsidan i Joomla som har en del för hushåll och en del för industri samt tre olika språk.

KalbyNet AB

Södra Portgatan 28, Osby
Box 62, 283 21 Osby
0479-42120
service@kalbynet.se

Följ oss