KalbyNet
kalbynet

Uppgradering från Joomla!2.5 till 3.5

10 juni 2016

NRSA

NRSA (Nordisk Referensgrupp för Spårburna Arbetsmaskiner) är en ekonomisk förening vars ändamål är att främja medlemmarnas intressen genom att verka för effektiviserad utveckling, tillverkning och användning samt underhåll av spårburna arbetsmaskiner.

De hade tidigare en hemsida i Joomla 2.5 som vi nu uppgraderat till Joomla 3.5 och samtidigt gjort en uppfräschning och en responsiv layout. Nytt på deras intranät är ett forum för medlemmarna.

KalbyNet AB

Södra Portgatan 28, Osby
Box 62, 283 21 Osby
0479-42120
info@kalbynet.se

Följ oss